Načítání obsahu...
{m1seller::primary::namer}

Laso

Laso

Ochrana osobních údajů

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za Váš čas a souhlas se zpracováním osobních údajů "GDPR".

Vyplněním údajů v registračních formulářích či kuponech dává účastník v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na registračním formuláři či kuponu, pořadatelem coby správcem osobních údajů po dobu 10 let od skončení akce pro marketingové účely, za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Účastník akce si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese pořadatele.

V prostorách OC LASO se pořizují různé fotografie a videozáznamy. Účastí na akcích OC LASO poskytuje zákazník svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie nebo audio/video záznamy s jeho osobou, které jsou zhotoveny během akcí, mohou být použity přiměřeným způsobem prostřednictvím jakékoli technické metody, a to bez peněžní náhrady a časového omezení.

Dále vás upozorňuje, že prostory OC LASO jsou částečně kamerově monitorovány. Účelem tohoto opatření je bezpečnost a ochrana zdraví, zabezpečení klientských údajů a ochrana majetku. Kamerové záznamy jsou uloženy po dobu nutnou k vyhodnocení případných incidentů a poté přemazávány.

Váš vstup představuje souhlas s uvedeným kamerovým monitoringem a pořízením kamerového záznamu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon“) tímto souhlasím se zpracováním svých osobních údajů, a to jména, příjmení, PSČ, mailové adresy a telefonního čísla (dále jen „osobní údaje“), společností Spectrum stores, a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 3090/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, jako správcem osobních údajů, a to za účelem administrace kontaktních informací a za účelem marketingu, a sice nabízení obchodu a služeb, jakož zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.